קבל את הציירת הזו עשתה אלף גרסאות לאותו הציור 🙂

do-it-yourself-doodler-project-art-david-jablow-3-5e16f585e1124__700.jpg

do-it-yourself-doodler-project-art-david-jablow-35-5e16f1383f4ce__700.jpg

do-it-yourself-doodler-project-art-david-jablow-2-5e16f0f8748c9__700.jpg

לא רע הסיפור הזה 🙂

do-it-yourself-doodler-project-art-david-jablow-5-5e16f0fcaa7ab__700.jpg

do-it-yourself-doodler-project-art-david-jablow-9-5e16f1050062b__700.jpg

do-it-yourself-doodler-project-art-david-jablow-11-5e16f109221b2__700 (1).jpg

do-it-yourself-doodler-project-art-david-jablow-18-5e16f116289a4__700.jpg

do-it-yourself-doodler-project-art-david-jablow-28-5e16f129db49b__700.jpg

do-it-yourself-doodler-project-art-david-jablow-29-5e16f12bdf7f8__700.jpg

do-it-yourself-doodler-project-art-david-jablow-35-5e16f1383f4ce__700.jpg