בטח עד עכשיו אתם כבר מרגישים את השינוי, רק עוד יום אחד ואתם בחצי!